Projekty UE

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa PIOTR WEBER INTERPLAST poprzez zakup innowacyjnej linii do metalizacji elementów opakowań z tworzyw sztucznych metodą hot stampingu”

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa PIOTR WEBER INTERPLAST poprzez zakup innowacyjnej linii do metalizacji elementów opakowań z tworzyw sztucznych metodą hot stampingu. Rozwój firmy wymaga poszerzenia oferty oraz udoskonalenia produktów, co będzie możliwe tylko dzięki rozbudowie posiadanego parku Maszynowego. Dzięki nowej linii technologicznej będzie możliwe: świadczenie nowej, innowacyjnej usługi wykonywania zdobień metodą hot stampingu dla podmiotów zewnętrznych oraz wprowadzenie do oferty nowych opakowań, kierowanych do wymagających klientów.

Całkowita wartość projektu: 1 073 175,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 305 375 PLN